دستگاه اتوکلاو سیمان

تجهیزات اتوکلاو سیمان

دستگاه اتوکلاو سیمان دستگاه اتوکلاو سیمان دستگاهی است برای تعیین سلامت و انبساط سیمان.به عبارت دیگر تعیین مقاومت سیمان در شرایط فشاری مانند رطوبت بالا ، دمای بالا و یا فشار بالا در آزمایشگاه توسط دستگاه اتوکلاو سیمان مورد سنجش ادامه مطلب