خاک شخم

محورهای اصلی خاک

بی خاک ورزی پدیده پیشرفته ای است وتاثیر بسزائی در تولید محصولات کشاورزی دارد، اما درصورت اطلاعات پایین کشاورزان در این بخش، تغییر الگوی شخم از مرسوم به حفاظتی (کم خاک ورزی) جایگزین مناسب تری است، چون بقایای گیاهان را ادامه مطلب

foor

فور چیست ؟

فور(Dry Heat ) (به فرانسوی Four) یا اجاق گرمای خشک در پزشکی نام دستگاهی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات و وسایل فلزی می‌باشد. عموماً در رده دمایی ۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد کاربرد دارند و توسط ترموستات می‌توان بنا به ادامه مطلب

دستگاه برش مستقیم خاک

آزمايش چگالي يا جرم واحد حجم در سنگدانه

جرم واحد حجم مخلوط سنگدانه برابر است با جرم مجموع سنگدانه تقسيم بر حجم کلي دانه ها به اضافه فضاي خالي موجود در ميان آنها، بنابر اين جرم واحد حجم با رابطه زير بيان مي شود: مقادير جرم واحد حجم ادامه مطلب