خاک شخم

بی خاک ورزی پدیده پیشرفته ای است وتاثیر بسزائی در تولید محصولات کشاورزی دارد، اما درصورت اطلاعات پایین کشاورزان در این بخش، تغییر الگوی شخم از مرسوم به حفاظتی (کم خاک ورزی) جایگزین مناسب تری است، چون بقایای گیاهان را نباید به زیر خاک برد تا همانند مالچ در سطح اراضی حفظ شود.

محورهای آبیاری زهکشی و منابع آب:

-مدیریت مصرف و کاهش مصرف آب و ارتقای بهره وری آب در کشاورزی

-استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن در تولید محصول سالم

-پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی

-کشاورزی پایدار و سازگاری کشاورزی باتغییرات اقلیمی و کم آبی

-فناوری های نوین در آبیاری زهکشی مهندسی در مدیریت منابع آب

-مدیریت،بهره وری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

-سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط با آبیاری زهکشی مهندسی و منابع آب


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *