سه محوری خاک

آزمایش سه محوری خاک یکی از بهترین روشها برای اندازه گیری خواص مکانیکی از جمله تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک می باشد ، آزمایش سه محوری نسبت به آزمایش های دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاک ها می باشد .

تفاوت آزمایش سه محوری و برش مستقیم خاک : دلیل اعتماد  آزمایش سه محوری نسبت به برش مستقیم  این است که در آزمایش برش مستقیم خاک به اجبار از محل درز بین دو  قسمت جعبه گسیخته می شود ولی در آزمایش سه محوری خاک از محل ضعیفترین صفحه خود گسیخته می شود .

آزمایش سه محوری به سه شکل به شرح ذیل انجام می گیرد :

  • درحالت تحکیم یافته زهکشی شده  ( CD )
  • درحالت تحکیم یافته زهکشی نشده( CU )
  • درحالت تحکیم نیافته زهکشی نشده( UU )

انواع آزمايش سه محوري :
نوع آزمايش سه محوري که بايد انجام شود ، بستگي به نوع و چگونگي مسالح مورد مطالعه دارد . در آزمايشگاه هاي مکانيک خاک معمولا آزمايش هاي سه محوري زير صورت مي‌گيرند :

آزمايش CD بر روي خاک هاي دانه‎اي ( ماسه‌ها ) براي بررسي رفتار دراز مدت خاک هاي چسبنده

آزمايش هاي UU و CU در شرايط اشباع همراه با اندازه‌گيري فشار منفذي براي بررسي رفتار خاک هاي ريزدانه در شرايط زهکشي نشده

آزمايش UU در شرايط نيمه اشباع جهت بررسي رفتار خاکريز حين ساخت

آزمايش هاي سه محوري بسته به اينکه شير خروج جريان منفذي باز يا بسته باشد به سه صورت انجام مي‌گيرد:

1- آزمايش زهکشي نشده ، تحکيم نيافته ( UU ) : اين آزمايش در شرايطي انجام مي شود که شير زهکشي در تمام مراحل بسته است و آزمايش بلافاصله بعد از نصب سلول فشار آغاز مي شود . مورد استفاده آن مثلا در پايداري کوتاه مدت شيب ها است.

2- آزمايش زهکشي نشده ، تحکيم يافته ( CU ) : از اين آزمايش براي مدل کردن شرايط پايداري سدهاي خاکي در زماني که آب پشت سد بسرعت تخليه شود و سد در مرحله دوم فرصت کافي براي زهکشي نداشته باشد .

3- آزمايش زهکشي شده ، تحکيم يافته ( CD ) : بر روي خاک هاي دانه اي يا پايداري دراز مدت شيب ها و زمين زير ساختمان ها بکار مي‌رود .

وسايل مورد نياز دستگاه سه محوري شامل :

دستگاه چرخ‌دنده با ايستگاه هاي مختلف جهت سرعت هاي کم و زياد
يک قاب بالائي که رينگ ثبت نيرو و تغيير شکل بر روي آن قرار دارد
سلول که با سه گيره محکم مي‌شود و شامل استوانه آلومنيمي زير نمونه و بالاي نمونه است
غشاء پلاستيکي
لوله جهت داخل کردن نمونه در غشاء
ترازو با دقت 1/0 گرم
نمونه گيرهاي مختلف
جک و سر جک جهت بيرون آوردن نمونه
کاردک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *