ترازو حمام

سياري از کارشناسان معتقدند که توجه افراد به وزن خود بصورت روزانه تاثير مطلوبي در حفظ و نگهداشتن و يا رسيدن به وزن مطلوب دارد و در نهايت اين مراقبت سلامت فردي را در پي خواهد داشت . داشتن يک ترازوي زير پايي حمامي در منزل و مشاهده هر روز وزن خود مي تواند براي شما انگيزهاي باشد براي رسيدن به وزن مطلوب …
در هنگام خريد ترازوي حمامي براي خود و خانواده تان ويژگيهاي زير را فراتر از قيمت دستگاه در نظر بگيريد …

اول – براي خريد يک ترازوي زير پايي مناسب در نظر داشته باشيد که در چه محلي مي خواهيد از ترازو استفاده کنيد . مثلا اگر پزشک هستيد در مطب خود استفاده مي کنيد ، براي منزل يا محل هاي مرطوب مثل استخر ، حمام ، باشگاه و …

دوم – محدوده وزني شما چقدر است . اين که ترازويي که ميخريد در چه محدوده اي کار مي کند ظرفيت ترازوهاي متعارف در بازار معمولا تا 150 کيلوگرم مي باشد ، اگر وزن شما بالاتر مي باشد بايد در انتخاب خود تغييري دهيد .

سوم – ترازوي آنالوگ در مقايسه با ترازوهاي ديجيتال از روش قديمي تري استفاده مي کنند که البته دقت آنها به مراتب از ترازوهاي ديجيتال کمتر مي باشد . هر چند قيمت آنها تقريبا مشابه ترازوهاي ديجيتال مي باشد .

چهارم – به خوانا بودن و اندازه صفحه نمايش ترازو توجه کنيد . آيا وقتي روي ترازو هستيد مي توانيد عدد را به خوبي ببينيد ؟ در صورت ضعيف بودن چشمهايتان از ترازوهاي زير پايي با صفحه نمايش بزرگتر استفاده کنيد . در بعضي ترازوهاي حمامي امکان چاپ ويا خواندن مقدار وزن تعبيه شده است که در صورت نياز مي توانيد از آنها استفاده کنيد .

پنجم – ترازوهاي آنالوگ در ضمن اينکه از دقت پايين تري برخوردارند ولي با چرخاندن پيچ مي توان آن را به سادگي ( صفر ) کرد ولي در ترازوهاي حمامي و ديجيتال اين امکان پذير نمي باشد .

ششم – ترازوهاي زير پايي آنالوگ (عقربه اي ) نياز به باطري ندارند .

هفتم – ظاهر ترازو يکي ديگر از موارد در هنگام انتخاب مي باشد ترازوهاي ديجيتال حمامي داراي رنگ بندي کامل و ظواهر متفاوتي هستند که مي توانيد آن را با محيط مورد استفاده ست کنيد .

هشتم – ويژگيهاي اضافه که در ترازوهاي ديجيتال پيشرفته در نظر گرفته شده مثل ( BMI ) که شاخص توده بدن ،درصد چربي بدن ،سوخت و ساز بدن در حالت استراحت و عوامل ديگر را اندازه گيري مي کند . حتي بعضي از ترازوهاي حمامي قابل اتصال به کامپيوتر مي باشد و شما مي توانيد اطلاعات را ذخيره و نمودار آن را بررسي کنيد .